Читалищно Настоятелство и Проверителна комисия

 

Настоятелството на читалището :

  

Димитър Русев Иванов, Председател

Тодорка Петрова Маринова-Зам.Председател

Мара Димитрова Василева-Член

Любка Йорданова Дякова - Член

Костадин Станев Мутафов, Член

 

Проверителната комисия:

 

Иванка Петрова Белчева-Председател

Курта Колева Давиденко, Член

Иванова Атанасова Красимира, Член

 

 

секретар на читалището Ваня Янкова Хеге